Навчання було змістовним і цікавим

 

Питання ефективної організації професійної діяльності працівників набуває високої актуальності в сучасних умовах соціально-економічного розвитку промисловості України. Від того, наскільки рівень професійної підготовки працівників відповідає потребам розвитку економіки, значною мірою залежать темпи зростання продуктивності праці, обсягів виробництва і валовий внутрішній продукт України, рівень зайнятості населення.

Сучасний фахівець для успішної професійної діяльності в новому інформаційному суспільстві повинен бути здатним продуктивно та творчо розв'язувати завдання й проблеми, виявляти здібності до творчого професійного саморозвитку. Слід зазначити, що висококваліфіковані працівники ДП «СхідГЗК» не лише щоденно виконують свої основні завдання та обов’язки, але й здійснюють професійне навчання робітників на підприємстві. ДП «СхідГЗК» здійснює діяльність в напрямку надання послуг у сфері професійно-технічної освіти на підставі ліцензії, виданої Міністерством освіти і науки України. Викладачі з числа керівників, професіоналів і фахівців підприємства, інструктори виробничого навчання, які здійснюють професійне навчання працівників безпосередньо на підприємстві, підвищують кваліфікацію з питань професійного навчання працівників не рідше, ніж один раз на п'ять років. Тому з метою розвитку психолого-педагогічної компетентності працівників, які залучаються у якості викладачів теоретичного навчання та інструкторів виробничого навчання, та на виконання ліцензійних умов впровадження освітньої діяльності у сфері професійно-технічної освіти на ДП «СхідГЗК» Центром безперервної освіти ДВНЗ «Криворізький національний університет» були проведені курси підвищення кваліфікації працівників зі спеціальності «Професійна освіта» за програмою «Основи психолого-педагогічного мінімуму». У якості координатора курсу виступала Тамара Іванівна Денисова, в.о. директора Центру безперервної освіти ДВНЗ «Криворізький національний університет», а викладачами виступали - Олена Володимирівна Тарасова, кандидат психологічних наук, доцент, в.о. завідувача кафедри інженерної педагогіки ДВНЗ КНУ, і Тетяна Сергіївна Сулима, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інженерної педагогіки даного вишу.

Навчання було дуже цікавим та змістовним. Загальна кількість слухачів склала 60 осыб, серед яких: керівники, фахівці, кваліфіковані робітники відокремлених підрозділів Новокостянтинівської, Інгульської, Смолінської шахт та структурних підрозділів і служб ДП «СхідГЗК». Слухачі отримали знання, які зможуть у подальшому використати як у професійній, так і у викладацькій діяльності. Отримані знання допоможуть викладачам курсів (консультантам) більш змістовно донести інформацію до слухачів (учнів) за відповідною професією або відповідними правилами, нормативно-правовими актами з охорони праці, забезпечити більш повноосяжне опанування спеціальних знань з професії, предметів загально-професійної підготовки. Інструктори професійно-практичної підготовки зможуть у більш доступній та цікавій формі забезпечити формування в учнів практичних умінь та навиків роботи.

За інформацією служби по роботі з персоналом, фото Тетяни Корсуновської.

Розділ: