Оголошення про початок громадського обговорення

Додаток 3
до Порядку передачі документації
для надання висновку з оцінки впливу
на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля

______________________________________________________

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу

на довкілля (автоматично генерується програмними засобами ведення

Реєстру, не зазначається суб’єктом господарювання)

_____________    20197174105____________________________

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності)

 

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту
з оцінки впливу на довкілля

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

        

  1. Планована діяльність

Планована діяльність. Нове  будівництво. ДП «СхідГЗК». Новокостянтинівська шахта. Збільшення потужностей ствола «Головний» із застосуванням бадьового підйому.                                                                     

Новокостянтинівська шахта здійснює видобуток уранової руди Новокостянтинівського                                    

(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності родовища, яке розкрито вертикальними стволами_"Головний", "Допоміжний", "РЕ-6",                                      

(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності)

 "Вентиляційний". Видача видобутої руди на поверхню здійснюється через ствол "Вентиляційний", пустої породи через ствол РЕ-6". Продуктивність шахти з видобутку руди обмежена можливостями існуючих підйомних установок і складає близько 90 тис.тонн руди на рік. Ствол "Головний" на даний час оснащений тимчасовими комплексами обладнання для виконання робіт з проходки і армування ствола.                                      

Передбачається організація технологічної схеми комплексу видавання руди на денну поверхню через ствол "Головний" з використанням існуючої бадьової підйомної установки, після проведення робіт з її реконструкції.      

У складі проектованої схеми передбачається використання існуючих споруд, а також реконструйованих і новозбудованих об'єктів.

Видавання гірничої маси на поверхню через ствол "Головний" бадьовою підіймальною установкою передбачається за наступною схемою:

– руда в вагонах за допомогою підземного електровозу по горизонту - 300м доставляється до ствола "Головний";

– у камері перекидача, що розташована біля стволу, виконується розвантаження шахтних вагонеток з рудою у рудоперепускну виробку, яка є одночасно накопичувальним бункером ;

– із накопичувального бункеру завантаження руди в баддю здійснюється на горизонті – 330 м;

– бадьовою підіймальною установкою №1 руда видається на поверхню і, за допомогою розвантажувального пристрою, що буде збудовано біля стволу "Головний", вивантажується в приймальний бункер вузла завантаження руди в автотранспорт;

– руда із приймального бункера надшахтної будівлі за допомогою віброживильника завантажується в автотранспорт і транспортується на склад товарної руди.

Видавання гірничої маси на поверхню через ствол "Головний" клітьовою підіймальною установкою передбачається за наступною схемою:

– подача завантажених вагонів електровозом в навколостволовий двір на горизонт - 300 м або на горизонт - 390 м;

– завантаження вагонів в кліть комплексом механізації обміну;

– подача завантаженої кліті на поверхню;

– розвантаження вагонів за допомогою штовхачів та перекидача в приймальний бункер вузла завантаження руди в автотранспорт;

– руда із приймального бункера надшахтної будівлі за допомогою вібро-живильника завантажується в автотранспорт і транспортується на склад товарної руди.

Планована діяльність передбачається на діючому підприємстві. Живлення інженерних мереж проектованого об'єкта здійснюється від існуючих внутрішньо майданчикових мереж.Проектні рішення з організації підйому гірничої маси через ствол "Головний" за двома технічними альтернативами дозволяють забезпечити розрахункову потужність видобутку уранової руди на шахті не менше за 180 тис. т/рік. Проектна потужність шахти  з руди складає – 1500 тис.т/рік.

Санітарно-побутове обслуговування персоналу здійснюється в побутових приміщеннях шахти. Медичне обслуговування та харчування здійснюється за існуючою на підприємстві схемою.

Режим роботи проектованого об'єкта – 251 день у рік з трьохзмінним робочим днем тривалістю 7,2 години. Явочна чисельність виробничого персоналу на проектованому об'єкті складе 12 чоловік.

2. Суб’єкт господарювання

Державне підприємство «Східний гірничо-збагачувальний комбінат», Код згідно з ЄДРПОУ14309787.     Генеральний директор Сорокін Олександр Геннадійович                                                                

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті),

 

52210, Дніпропетровська область, м. Жовті Води, вул. Горького, 2.

місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця

тел. (05652) 9-59-14, факс (05652) 5-53-09, 5-55-71, E-mail: vostgok@email.dp.ua                                            

 (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення

Департамент  екології та природних ресурсів Кіровоградської ОДА –  вул. В.Чміленка,         84/37, Кропивницький, 25006                                                                                                                               

(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)

Контактна особа – Хомич Антоніна Павлівна, тел. (+38 0522 22-06-09). Електронна адреса: public@ekolog.kr-admin.gov.ua                                                                                                                  

 

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля

Висновок з оцінки впливу на довкілля, у якому визначено допустимість провадження планованої діяльності ____

(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати,

 (ч.3 ст.11 Закону України "Про оцінку впливу на довкілля"), що видається Департаментом екології

нормативний документ, що передбачає його видачу)

та природних ресурсів Кіровоградської ОДА .

5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань

Тривалість громадського обговорення становить _25__ робочих днів (не менше 25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.

Громадські слухання (перші) відбудуться

                            12 вересня  2019 року о 10.00 годині  Будинок культури с. Мар'янівка                                     

(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

 

Громадські слухання (другі) відбудуться __________________________________________                    

__________________________________________________________________________________________                  

(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

 

6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності

Департамент  екології та природних ресурсів Кіровоградської ОДА - вул. В.Чміленка, 84/37, Кропивницький, 2500        
(зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та контактну особу)

_ Контактна особа – Хомич Антоніна Павлівна, тел. (+38 0522 22-06-09). Електронна адреса: public@ekolog.kr- admin.gov.ua                                                                                                                          

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій

Департамент  екології та природних ресурсів Кіровоградської ОДА - вул. В.Чміленка, 84/37, Кропивницький, 25006

(зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону та контактну особу)

 

Контактна особа – Хомич Антоніна Павлівна, тел. (+38 0522 22-06-09). Електронна адреса: public@ekolog.kr-admin.gov.ua                                                                                                                  

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на _264_ аркушах.

Додаток А. Державного акту на право постійного користування землею ЯЯ № 160136,                                    

                             (зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості)

виданого Державному підприємству “Східний гірничо-збагачувальний комбінат” для розміщення промислових об'єктів та інженерних мереж на території Мар'янівської сільської ради Маловисківського району відповідно до розпорядження голови Кіровоградської обласної державної адміністрації від 20 січня 2012 року № 31-р. на 2 арк.

Додаток Б. Спеціальний дозвіл на користування надрами від 31 серпня 2007  № 4353 року, який виданий Державною службою геології та надр України. Подовжено термін дії  до  12 серпня 2036 року на 2 арк.         

Додаток В. Акт про надання гірничого відводу від 26 грудня 2016 року №3166, який виданий Державною службою України з питань праці. Термін чинності до 12.08.2036року.                                                         

Додаток Г. Календарний графік будівництва на 1 арк.                                                                     

Додаток Д. Екологічний розрахунок на період будівництва на 7 арк.                                                      

Додаток Ж. Дані про гідрометеорологічні спостереження Кіровоградського обласного центру з гідрометеорології на 1 арк                                                                                                                               

Додаток І. Про надання значень фонових концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі. Департамент екології та природних ресурсів Кіровоградської ОДА на 3 арк.                                         

Додаток К. Розрахунок розсіювання на період будівництва на 76 арк.                                                    

Додаток Л. Розрахунок розсіювання на період експлуатації на 15 арк.                                                    

Додаток М. Розрахунок опромінення населення     на 15 арк.                                                         

Додаток Н. Розрахунок ризику на 28 арк.                                                                                          

Додаток П. Генеральний план. Джерела викидів     на 1 арк.                                                           

Додаток Р. Газета Народне Слово від 11 липня 2019р.,Маловисківськи Вісті від 13 липня 2019 р.  з матеріалами  Повідомлення,  акти  щодо   розміщення   повідомлення на 29 арк.                                                 

Додаток С. План-графік контролю обєктів навколишнього середовища на 24 арк.                                        

                    (зазначити іншу екологічну інформацію, що стосується планованої діяльності)

Додаток К. Розрахунок розсіювання на період будівництва на 76 арк.                                                    

Додаток Л. Розрахунок розсіювання на період експлуатації на 15 арк.                                                    

Додаток М. Розрахунок опромінення населення     на 15 арк.                                                         

Додаток Н – Розрахунок ризику на 28 арк.                                                                              

Додаток П – Генеральний план. Джерела викидів на 1 арк.                                                              

Додаток Р – Матеріали урахування громадських інтересів на 1 арк.                                               

Додаток С – План-графік контролю об’єктів навколишнього середовища на 24 арк.                             

Додаток Т – Копія договору про послуги у сфері поводження з радіоактивними, токсичними, медичними та   небезпечними відходами  на 6 арк.                                                                                           

Додаток У – Копія завдання на проектування на 5 арк.                                                                    

Додаток Ф– Копія плану ліквідації аварії на 1 арк.                                                                 

Додаток Х – Копія договору та додаткової угоди на постійне та обов’язкове обслуговування державними аварійно-рятувальними службами об’єктів та окремих територій на 6 арк.                                                             

Додаток Ц – Протокол ДКЗ № 475  "По запасах корисних копалин при Державному комітеті України по геології і        використання надр" на 3 арк.                                                                                                    

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними

На дошках оголошень органів місцевого самоврядування  Мар’янівської сільської ради. Контактна особа – тел. (+38 0522 22-06-09).Тененика Олександр Миколайович          (+380501063156)                                    

(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість

На дошках оголошень Новокостянтиніської  шахти. Контактна особа – тел. (+38 097 115 23 47).  Дем’янець Оксана Євгенівна                                                                                                                     

може ознайомитися з документами, контактна особа)

На офіційному сайті Державного підприємства «Східний гірничо-збагачувальний комбінат». Контактна особа – тел. (+38 050 451 58 71). Жуков Володимир Олексійович                                                                         

На дошках оголошень органів місцевого самоврядування  Маловисківської районної ради.                            

тел. (+380664197193) заступник районного голови Жанталай Сергій Анатолійович                                       

 

 

 

 

Головний інженер  ДП «СхідГЗК»                                                                                                                    В.М. Пухальський

 

 

Розділ: