На контролі питання зниження профзахворюваності

      14 лютого 2020 року на ДП «СхідГЗК» Жовтоводським відділенням управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Дніпропетровській області під головуванням начальника відділення Івана Іванова проведено нараду на тему: «Про додаткові заходи, спрямовані на зниження рівня професійної захворюваності та загальної захворюваності на ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат».

      У роботі наради взяли участь від Фонду: С.Курій - страховий експерт з охорони праці, А.Юзва - головний спеціаліст з перевірки обґрунтованості видачі листків непрацездатності; від ДП «СхідГЗК» - Н.Войскова - головний інспектор, І.Комар - начальник служби охорони праці, фахівці служби охорони праці; від Атомпрофспілки: В.Скуба - технічний інспектор праці ЦК «Атомпрофспілки», голови профкомів ГМЗ та РМЗ – О.Руденко та В.Гриценко відповідно.

      У ході наради були розглянуті питання щодо фінансових показників діяльності Жовтоводського відділення Фонду  за 2019  та прогнозованих показніків на 2020 рік, зниження рівня професійної та загальної захворюваності застрахованих осіб на ДП «СхідГЗК», проаналізовано показники тимчасової непрацездатності серед працівників підприємства.

      У своєму виступі І.Іванов проаналізував фінансові показники діяльності Жовтоводського відділення дирекції Фонду за 2019 рік та зробив акценти на показниках 2020 року. Зазначив, що спостерігається ріст виплат щодо професійної та загальної захворюваності, які здійснює відділення, з 35 до 44 млн грн. Акцентував увагу на тому, що така тенденція притаманна усім відділенням управління Фонду Дніпропетровської області. Звернув увагу присутніх на реалізацію комплексних заходів для зниження професійної та загальної захворюваності застрахованих осіб на комбінаті.

     Сергій Курій проінформував присутніх щодо рівня виробничого травматизму та випадків професійної захворюваності за минулий рік як по ДП «СхідГЗК», так і по підприємствах, установах, організаціях, які знаходяться на обліку в  Жовтоводському відділенні. «Так, за 2019 рік на території, яку обслуговує відділення, зареєстровано 6 нещасних випадків, при яких травмувалося шість осіб: 3 - ДП «СхідГЗК», по одному на ПП «Енергопрогрес», Ерастівська дослідна станція, ДПТНЗ «Західно-Дніпровський центр професійно-технічної освіти». Нещасних випадків зі смертельним наслідком зафіксовано не було, - зазначив С.Курій. – У 2018 році було зареєстровано 4 нещасні випадки (один груповий), при яких травмувалося 6 осіб». Причинами нещасних випадків на виробництвах та в установах стали технічні причини – 2 випадки (33%), організаційні – 4 випадки (67%), як правило – це невиконання вимог інструкції з охорони праці. Також Сергій Курій надав статистичні дані щодо випадків професійної захворюваності, яких на території обслуговування відділення зареєстровано три, за 2018 рік – 1. Підсумовуючи,  наголосив на тому, що ДП «СхідГЗК» тісно співпрацює з управлінням Фонду в Дніпропетровській області з усіх актуальних питань, має дієву систему роботи з охорони праці, здійснює комплекс профілактичних заходів, але специфіка роботи підприємства, коли неможливо повністю усунути іонізуюче випромінювання як шкідливий виробничий фактор, має вирішальний вплив на здоров’я працівників.

      Головний спеціаліст з перевірки обґрунтованості видачі листків непрацездатності Алла Юзва проаналізувала показники тимчасової непрацездатності серед працівників ДП «СхідГЗК». Наголосила на ролі комісій із соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, які діють у підрозділах комбінату, в частині прийняття рішення про призначення матеріального забезпечення, контролю за його правильним нарахуванням, здійснення перевірок, аналізу, інформування та внесення пропозицій з питань зниження рівня захворюваності роботодавцю та представнику застрахованих осіб.

      Надія Войскова - головний інспектор ДП «СхідГЗК», у своєму виступі акцентувала увагу присутніх на комплексі заходів, що здійснюються на підприємстві задля зниження рівня професійної та загальної захворюваності, охорони праці, профілактики професійної захворюваності. Також внесла ряд пропозицій щодо вдосконалення діючого законодавства в частині профілактики професійних захворювань, вимог до страхового стажу при роботі в шкідливих умовах праці. Н.Войскова особливу увагу звернула на питання реформування медицини та змін у частині організації системи обслуговування працюючих.

      Віталій Скуба прокоментував недоліки трудового законодавства, які стосуються працівників, що працюють у шкідливих умовах праці та призводять до виникнення професійної захворюваності. Окремо зупинився на засадах проекту ЗУ «Про працю», який, у разі прийняття, буде значно впливати на рівень дотримання роботодавцем фізіологічних норм організації праці на виробництві (тривалість робочого дня, тривалість відпочинку між змінами для відновлення працездатності працюючого тощо).

      В ході обговорення заслуханої інформації учасниками наради також піднімалося багато робочих питань, які виникають у всіх сторін соціального партнерства, акцентувалася увага на тісній взаємодії, розробці і запровадженні дієвої та виваженої державної політики в питаннях соціальної захищеності працівників.

     За підсумками наради сформовано протокол, який увібрав пропозиції учасників наради, що спрямовані на вдосконалення роботи з профілактики та зниження професійної та загальної захворюваності на ДП «СхідГЗК».

Розділ: