Трейдерська діяльність

Перепродаж електричної енергії (трейдерська діяльність) 

Трейдер – нове поняття для українського ринку електричної енергії.

Трейдери   здійснюють  купівлю-продаж   електричної  енергії  за  двосторонніми   договорами  та  на   організованих  сегментах   ринку електричної енергії (крім її продажу за договором постачання електричної енергії споживачу), на підставі отриманої ліцензії.

ЗУ  «Про ринок електричної енергії» визначає  правові, економічні та  організаційні  засади  функціонування  ринку електричної енергії, регулює  відносини,  пов’язані з  виробництвом,  передачею,  розподілом , купівлею-продажем,  постачанням  електричної  енергії  для забезпечення  надійного  та  безпечного постачання  електричної  енергії  споживачам  з  урахуванням  інтересів  споживачів, розвитку ринкових відносин,  мінімізації  витрат на постачання  електричної  енергії та мінімізації  негативного впливу на  навколишнє  природне середовище.

Електрична  енергія – це товар,  який генерується та  відразу споживається.  Можливості її зберігання  навіть на теперішній час  доволі обмежені.  Тому  електроенергію  потрібно  виробляти  у той  момент,  коли споживачам   потрібно  її   споживати. Одночасно  важливо підтримувати баланс виробництва і споживання для належної роботи енергетичної системи України.

​Ці особливості електроенергії   завжди враховуються при  формуванні  різних  ринків. Тому  новий ринок  електричної  енергії в  Україні передбачає  послідовне встановлення та  функціонування кількох ринків – від двосторонніх договорів для купівлі  електроенергії за  рік або за місяць наперед до фактичної поставки електроенергії «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку.

 • ринок на добу на перед (РДН), - організований сегмент ринку електричної енергії, на якому здійснюється купівля-продаж електричної енергії на наступну за днем проведення торгів добу
 • внутрішньодобовий ринок (ВДР), - організований сегмент ринку електричної енергії, на якому купівля-продаж електричної енергії здійснюється безперервно після завершення торгів на ринку "на добу наперед" та впродовж доби фізичного постачання електричної енергії 
 • балансуючий ринок (БР), - організований сегмент ринку, організований оператором системи передачі електричної енергії з метою забезпечення достатніх обсягів електричної потужності та енергії, необхідних для балансування в реальному часі обсягів виробництва та імпорту електричної енергії і споживання та експорту електричної енергії, врегулювання системних обмежень в об’єднаній енергетичній системі України, а також фінансового врегулювання небалансів електричної енергії
 • ринок двосторонніх договорів (РДД), - ринок вільних комерційних взаємовідносин, в тому числі з використанням біржових платформ, та його найцікавіший для трейдерів ринок форвардних контрактів.

Підприємство керується наступними нормативно-правовими актами:

 

Які принципи притаманні трейдерській діяльності?

 • Оптовий ринок електроенергії — це чисто фінансовий ринок, а його механізми — це фінансові механізми забезпечення реалізації угоди купівлі-продажу. Це не має нічого спільного з товарами.
 • Договір, укладений на оптовому ринку, нерозривний. Вірніше — його розірвання коштує безумних грошей. Тому заздалегідь потрібно знати графік споживання клієнта і спрогнозувати ціни, щоб спланувати необхідні поставки. І графік доведеться звіряти щоденно та погодинно під час дії контракту, щоб не «вилетіти» на найдорожчий сегмент — балансуючий ринок.
 • Трейдер має прогнозувати ціни на ринку, але ніколи не купувати електроенергію за прогнозною ціною. Прогноз визначає стратегію трейдера: що, де, яким способом купувати, щоб отримати оптимальну ціну. А купувати потрібно за форвардною ціною, яку визначив ринок методом попиту і пропозиції.
 • Робота трейдера — це робота з ризиками. Ціна електроенергії на ринку може змінюватись щогодини, але трейдер мусить продавати електроенергію за контрактною ціною. Оптовий ринок живе одним життям, а роздрібний — інший.
 • У своїх прогнозах трейдер враховує, як на вартість електроенергії вплинуть регуляторні обмеження (наприклад, price caps), доступність потужностей, ремонтні кампанії, збільшення ролі відновлювальних джерел енергії, доступність імпорту, характеристики споживання, погодні умови.
 • Трейдери орієнтуються та обирають форвардний ринок як найоптимальніший, з точки зору формування ціни. На цьому ринку продається мікс електроенергії різної генерації (атомна, теплова, гідро-). Тоді як двосторонні договори — це конкретний договір з конкретною генерацією, який ніколи не має ознак оптимальної ціни.
 • Трейдери використовують в своїй діяльності безліч аналітичних даних: першоджерела, статистику, аналітичні дослідження, тощо.

Трейдери мають право:

 • купувати та продавати електричну енергію на ринку електричної енергії;
 • вільно обирати контрагента за двостороннім договором;
 • на своєчасне та у повному обсязі отримання коштів за продану електричну енергію відповідно до укладених договорів;
 • доступу до інформації щодо діяльності на ринку електричної енергії у порядку та обсягах, визначених правилами ринку та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють функціонування ринку електричної енергії;
 • інші права, передбачені нормативно-правовими актами, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та умовами договорів, укладеними ними на ринку електричної енергії.

Трейдери зобов’язані:

 • дотримуватися ліцензійних умов провадження господарської діяльності з трейдерської діяльності та інших нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії;
 • укладати договори, обов’язкові для здійснення діяльності на ринку електричної енергії, та виконувати умови таких договорів;
 • надавати повідомлення про договірні обсяги купівлі-продажу електричної енергії за двосторонніми договорами, зокрема імпортованої та експортованої електричної енергії, у порядку, визначеному правилами ринку;
 • нести фінансову відповідальність за небаланси електричної енергії відповідно до правил ринку;
 • сплачувати своєчасно та в повному обсязі за електричну енергію, куплену на ринку електричної енергії, та послуги, що надаються на ринку електричної енергії;
 • надавати Регулятору інформацію, необхідну для здійснення ним функцій і повноважень, встановлених законодавством.

 

КОНТАКТИ

Державне підприємство "Східний гірничо-збагачувальний комбінат"

Режим роботи: понеділок - п'ятниця з 8 до 17 години. Вихідний: субота, неділя.

Поштова адреса:
          52210, м.Жовті Води
          Дніпропетровської області,
          вул.Горького,2
          тел.: +38 (050) 414-44-76 (приймальня)
          vostgok@email.dp.ua

Генеральний директор:
          Бендик Антон Миколайович

Головний енергетик:  Клеопа Едуард Миколайович, тел.: , e-mail: kleopa@vostgok.dp.ua

Канцелярія тел.: +38 (095) 353-25-77, e-mail: kanc@vostgok.dp.ua

Служба виробничо-технічної комплектації тел.: +38 (050) 361 95 16

Служба по роботі з персоналом  тел.:  +38 (050) 451-05-79

Електродиспетчер дільниці мереж та підстанцій тел.: +38(050) 400 78 41

Відділ зв’язків із громадськістю і засобами масової інформації
          Начальник відділу: Гожуляніна Тетяна Василівна
          e-mail: smi@vostgok.dp.ua